De therapeut

Jantine Meinsma

Geboren in 1964

Woonachtig in Paesens - Moddergat met man en kinderen

 

Opleiding:

- VO Adem- en Ontspanningstherapie, Methode Van Dixhoorn te Amersfoort 

- HBO Maatschappelijk Werk te Groningen

- Middelbare Tuinbouwschool te Frederiksoord

 

Werkervaring:

- Momenteel werk ik als Thuisbegeleider bij Thuiszorg Het Friese Land om gezinnen en alleenstaanden te ondersteunen op verschillende levensgebieden.

 - Bij Reax Arbeidsintegratie, heb ik gewerkt als re-integratieconsulent en jobcoach. Dit hield in dat ik mensen met een zogenaamde 'lange afstand tot de arbeidsmarkt' begeleidde naar werk.

- In Kollum heb ik gewerkt bij Talant/Wil B.V. Hier gaf ik woonbegeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking.